Driftsproblemer med importeret gas kom bag på alle

Dong Energy samt branche- og fagfolk vurderede i 2007, at kraftvarmeværkerne ikke ville få driftsproblemer som følge af naturgas med svingende brændværdi. Nu vil man omformere mere massivt

Læs mere: http://ing.dk/artikel/115590-driftsproblemer-med-importeret-gas-kom-bag-paa-alle?utm_source=feed&utm_medium=rss&utm_campaign=nyheder