Skodgas fra Tyskland sætter danske kraftværker i stå

Naturgas med lavere brændværdi er siden oktober strømmet ind i danske gasrør fra Tyskland. Det volder problemer for kraftvarmeværker i Sønderjylland, hvor den dårligere gaskvalitet medfører dyre driftsstop og manglende evne til at levere strøm til tiden.

Læs mere: http://ing.dk/artikel/115436-skodgas-fra-tyskland-saetter-danske-kraftvaerker-i-staa?utm_source=feed&utm_medium=rss&utm_campaign=nyheder