Vi skal have 100 pct. vedvarende energi i EU og Danmark

SF har i dag offentliggjort planen “Ny vækst -nye job”, som skal skabe 75.000 nye, private arbejdspladser – heraf 50.000 ved en ambitiøs satsning på omlægning af energisystemet svarende til den energivision, som de 4 oppositionspartier fremlagde i foråret 2010. Et vigtigt delelement i planen er en omstilling til et intelligent elsystem i takt med indpasningen af stigende mængde vind og anden vedvarende energi – med målet om at få 100% vedvarende energi i el- og varmeforsyningen i 2035. Meget aktuelt var det derfor, at Greenpeace i går offentliggjorde en rapport – “The battle of the grids” - der netop beskriver et sådant intelligent elsystem for EU. Rapporten viser, hvordan EU kan opnå 68 pct. vedvarende energi i elproduktionen allerede i 2030 og tæt på 100 pct. i 2050, og at 90 pct. af de eksisterende kul- og atomkraftværker skal være udfaset i 2030. Rapporten er et vigtigt indspark i debatten i EU om, hvorvidt man skal fortsætte den politiske og økonomiske støtte til kul- og atomkraftindustrien, eller om man skal satse målrettet på en fremtid udelukkende baseret på vedvarende energi. Via et avanceret modelværktøj, udarbejdet af konsulentfirmaet Energynautics, demonstrerer rapporten, hvordan man med en kombination af smart grids, fleksibelt elforbrug, elbiler, varmepumper og et udvidet netværk af effektive eltransmissionsforbindelser, kan udbygge et intelligent elsystem, der kan indpasse og balancere en stigende mængde el fra flukturerende, vedvarende energikilder i Europa. Uden udvikling af et intelligent elsystem vil udbygningen af vedvarende energikilder i stigende grad føre til konflikt med elproduktion fra ufleksible kul- og atomkraftværker. Danmark er det land i verden, der har mest vind i elsystemet. Og i takt med udbygningen med mere vedvarende energi, er vi derfor nødt til at være først på banen med at omstille til et intelligent elsystem. Sætter vi fart på den omstilling ved at demonstrere den i praksis her i Danmark, så har vi – som SF’s udspil også påpeger – en enestående mulighed for igen at blive et klima- og energimæssigt foregangsland med skabelse af nye jobs og store erhvervsmæssige muligheder for salg af viden og teknologi til udlandet. På den baggrund er regeringens politik på området særdeles nedslående. Den har endnu en gang udskudt sin lovede opfølgning på Klimakommissionens rapport (offentliggjort i september 2010) – nu til en gang i foråret. Den er imod oppositionens nationale mål om 50 % vind i 2020, og desuden har regeringen givet “grønt” lys for DONG Energy’s ombygning af den kul-frie blok på Avedøreværket (Avedøre 2) til at fyre med kul.

Læs mere: http://greenpeace.cc/denmark/2011/01/19/vi-skal-have-100-pct-vedvarende-energi-i-eu-og-danmark/