Forslag til lov om ændring af lov om afgift af elektricitet, lov om kuldioxidafgift af visse ...

(Ændrede fordelingsregler på kraftvarmeområdet, forøgelse af fradrag for moms på hotelydelser og færdselsskadede køretøjer) Høringsfrist 19. november 2010

Læs mere: http://www.skm.dk/lovforslag/hoering/8339/