Verdens største intelligente elsystem testet i Danmark

Verdens største intelligente elsystem (Smart Grid) er netop blevet testet med succes i Danmark.Testen er gennemført i Holsted-området ved Esbjerg, hvor hele distributionsnettet med 13 transformerstationer mellem 60 kV og 10 kV nettene, fire kraftvarmeværker og 47 vindmøller torsdag blev koblet fra det eksisterende kontrolsystem og i stedet forb..

Læs mere: http://www.presswire.dk/default.asp?o=1&pid=41985