Høegh på vildspor med biogassen

Henrik Høegh har ? i JP ? bebudet, at pristilskuddet til biogas skal sættes op ? endnu en gang. Det synspunkt bakkes op af Landbrug og Fødevarer i dagens JP ? vel ikke særligt overraskende! For hvem er det lige, der takker nej til flere penge, når en minister slår ud med armene og erklærer: Send flere penge? Høegh mangler imidlertid at give et ordentligt svar på, hvorfor det netop er højere pristilskud, der skal få gang i biogassen. Det er vel det mindste, man må forvente af en minister, hvis regeringen gør en dyd ud af at slå sig til ridder af økonomisk ansvarlighed ? eller hvad? Er det fordi, der ikke er kommet mere biogas efter, at pristilskuddet blevet hævet i 2008? Nej, for der er faktisk kommet mere biogas efter den seneste forøgelse af pristilskuddet ? det fremgår i hvert fald af energistatistikken. Er det fordi de 2 x 100 mio. der er afsat til anlægstilskud ikke virker? Næppe. For de penge er ikke udloddet endnu, så det er vel lidt tidligt at erklære dem som en fiasko. Tilbage står et billede af en minister, der råt for usødet, har overtaget dansk landbrugs krav om højere pristilskud. Det er specielt pinligt, fordi Høegh faktisk har været med i beslutningerne, da pristilskuddet blev hævet i 2004 og igen i 2008. Begge gange erklærede han, at nu havede vi nået et tilstrækkeligt niveau! Jeg vil derfor anbefale Høegh at trække følehornene til sig mht. til ?send flere penge? og se lidt nærmere på, hvad der ellers kunne være årsag til, at udbygningen går for langsomt, for jeg er enig i, at der sker for lidt. Min anbefaling nr. 2 er derfor, at Høegh spørger sig selv, om problemet måske ikke nærmere er, at de gasfyrede kraftvarmeværker ikke vil ? eller ikke tør - binde sig til at aftage biogassen ? SELV om den er billigere for dem end naturgassen. Hvis vi kunne nå til denne fælles erkendelse, kunne vi efter min mening få sat drøn på udviklingen ? uden højere tilskud.

Læs mere: http://blogs.jp.dk/holmsgaardsiagttagelser/2011/01/12/h%C3%B8egh-biogassen/