Fur Kraftvarmeværk lukker for varmen

Meddelelse: Fur Kraftvarmeværk lukker for varmenOnsdag den 17. juni lukker Fur Kraftvarmeværk for varmen fra klokken 8.00 til 14.00.http://www.furnyt.dk/furkraftvarme/ (http://www.furnyt.dk/furkraftvarme/)