Ugens mandater: Klimakommissionens rapport

Hej alle I »Ugens mandater« uddeler jeg op til seks mandater til den politiske aktør (person, parti m.fl.), som har foretaget sig noget særligt spændende i ugen. Et mandat er elendigt, seks er suverænt. Først ridser jeg kort situationen op, hvorefter  jeg uddeler mellem nul og seks mandater. Afslutningsvis får ?ugens offer? mulighed for at komme til genmæle - hvis vedkommende ønsker det. I denne uge går mandaterne til:  Katherine Richardson, formand for Klimakommissionen Ny meningsmåling foretaget af TNS Gallup for Greenpeace viser, at ni ud af ti danskere erklærer sig enige eller overvejende i, at det danske energisystem skal omstilles til 100 pct. vedvarende energi inden 2050. Befolkningen er altså med på det. Og tirsdag denne uge kom så Klimakommissionens 1.000 siders rapport, der baner vejen for et samfund på 100 pct. vedvarende energi. Om blot 40 år skal vores økonomi i følge kommissionen være baseret på effektiv energianvendelse og på energiforsyning via vindkraft, solenergi, biomasse, varmepumper og geotermisk energi. Ikke kun den (stort set) samlende befolkning er med på dette. Også DI, Dansk Energi, Dansk Fjernvarme, Dansk Byggeri, 3F, Ingeniørforeningen og de grønne organisationer støtter kommissionens ambitiøse og visionære klimamål. Dog er enigheden og samarbejdsviljen ikke total. Kommissionen har fremlagt 40 anbefalinger, og nogle af disse afvises fra forskellig side. En total klimaomlægning harmonerer ikke med alle de forskellige aktørers økonomiske interesser. Vi er enige om målet, men midlerne hersker der stadig en del uenighed om. Klimakommissionen har vist, at vi kan - og bliver nødt til - at revolutionere vores energiforsyningssystem. Og at dette ikke bliver særligt dyrt. Men hvorfor skulle regeringen, med en lang og sej tradition for enten komplet at ignorere eller decideret nedskyde forskellige kommissioners anbefalinger lytte og handle denne gang? VKO har siden 2002 afvist at følge næsten alle råd fra diverse eksperter. Regeringen forholder sig indtil nu afventende. Lykke Friis (V) vil ikke love for meget…. Men skal vi ikke bare glæde os over, at klimasagen ikke er død, og at Danmark hermed kan genindtage rollen som et land der går forrest. Om der er politisk opbakning til en ‘rejseplan’, som Lykke Friis kalder det, får vi at se. Jeg håber det. I det store og hele: Godt gået - der ER håb for kloden… Også selv om Lomborg påpeger at der er kul nok til de næste 250 år, hvorfor prisen på energi ikke falder på grund af mangel på samme. Synes dog at Katherine skylder os et svar på, hvordan hun har tænkt de mange politiske beslutninger ind i rapportens substans, ellers er det hele lige gyldigt. Antal mandater til Klimakommissionens rapport: 5 Derfor kan Klimakommissionen - alle gode intentioner til trods - ikke få topscore. Hvis anbefalingerne ikke bliver ført ud i livet er vi tilbage ved udgangspunktet. Tid til genmæle: Katherine Richardson svarer Kære Peter, Tusind tak for de 5 mandater. Vi har i Klimakommissionen brugt to et halvt år på at nå frem til de fyrre anbefalinger, og vi er naturligvis lettede og glade for den overvældende respons på vores arbejde. For at tage dit spørgsmål først: Hvordan vi har tænkt de politiske beslutninger ind i rapportens substans? Jeg kunne fristes til det nemmeste svar: Nemlig, at det ikke har været min og kommissionens rolle at tænke på, hvad der politisk kan gennemføres. Vores rolle har været at komme med de faglige vurderinger. Derfor har vi f.eks. også vurderet A-kraft, selvom almindelig politisk sans nok vil tilsige, at det ingen gang har på jorden i en dansk kontekst. Her nåede vi så i øvrigt frem til, at det heller ikke fagligt var en god idé. Men selvfølgelig er vi ikke ligeglade med, om vores forslag kan omsættes til praktisk politik. Vores rapport har jo ikke kun beskæftiget sig med ?hvordan? vi skal omlægge til et grønt energisystem, men i ligeså høj grad ?hvorfor?. Vi ved, at den globale efterspørgsel på energi vil presse priserne på fossile brændsler, især olie og gas i vejret. Vi ved, at de kendte reserver af olie kun rækker til godt 40 års forbrug, og vi ved, at olie og gas er ujævnt fordelt på kloden, og findes for det meste hos lande, som vi ikke ønsker at være afhængige af. Derfor føler jeg og den øvrige kommission absolut en forpligtelse for at sørge for, at rapporten ikke bare bliver en skrivebordsøvelse. Vi skal simpelthen i gang med den her omstilling. Derfor har vi også hele tiden arbejdet ud fra det princip, at omstillingen ikke må gå ud over den fortsatte økonomiske vækst i samfundet. Vi må med andre ord ikke være ringere stillet i 2050, end hvis vi ikke havde foretaget os noget. Og det viser vores beregninger klart, kan lade sig gøre. At der alligevel er anbefalinger, som skaber debat, er helt forventeligt og sund i et demokrati. Det vigtigste er, at der synes at være meget stor opbakningen til visionen om at gøre DK uafhængig af fossile brændlser. Det har været et vigtigt princip for KK, at vi skal i videst muligt omfang anvende markedsmekanismer i gennemførelse af den energi revolution, som er nødvendig. Hvis man vil det er det nødvendigt, at give markedet nogle rammer, som tilskynder den udvikling man ønsker. Da vi ønsker at ændre adfærd på en sådan måde, at man fravælger de fossile brændsler er den logiske konklusion, at man skal gøre energi fra fossile brændsler dyrere end vedvarende energi. Derfor en anbefaling om en afgift på fossile brændsler.  Jeg kan godt forstå de virksomheder, der frygter, at den afgift vil gå ud over konkurrenceevnen. Vi afviser heller ikke i rapporten, at det kan gå ud over konkurrenceevnen for nogle få meget energikrævende virksomheder, men vi anviser samtidig forskellige instrumenter til at løse den problemstilling. Når det er sagt, så nærer jeg ingen illusioner om, at politikerne ophøjer alle vore anbefalinger til lov i morgen. Men jeg tror mange politikere er optaget af, at vi ikke i fremtiden blot sender alle vores energipenge til mellemøsten, men i stedet for investerer dem i grøn energi i Danmark. Nogle debatter har selvfølgelig brug for at blive modnet. Mange politikere har været betænkelige ved den obligatoriske energisparekonto, fordi den netop ikke var frivillig. Men vi har i mange, mange år haft obligatoriske brandforsikringer, og mange andre lovkrav til det at være bygningsejer. Måske kan man finde frivillige løsninger, der er så attraktive, at folk slår til. Men faktum i dag er, at masser af særdeles rentable investeringer i energieffektiviseringer af huse ikke bliver foretaget. Vi kunne godt tænke os at bruge et instrument, som man kender godt fra lejligheder - nemlig en slags vedligeholdelseskonto. Det helt afgørende for os er dog først og fremmest, at der er enighed om målet, og i det lys er det glædeligt, at ni ud af ti danskere er enige i, at vi skal være uafhængige af olie, kul og gas i 2050. Klimakommissionens rapport viser, at det kan lade sig gøre uden at koste mere. Nu venter vi på, at politikerne vælger værktøjerne til opgaven. Måske jeg kan få det sjette mandat på forventet efterbevilling, Peter? Kærlige hilsner Katherine Richardson Formand for Klimakommissionen

Læs mere: http://blog.politiken.dk/mogensen/2010/10/01/ugens-mandater-klimakommissionens-rapport/