Resume: Klimakommission siger meget mere vind

Klimakommissionen pegede i dag på havvindmøller som rygraden i fremtidens grønne energisystem. 60-80 pct. af elforbruget skal dækkes af vind i 2050. Dermed er der brug for 10.000 MW – 18.500 MW vindkraft ifølge Klimakommissionens beregninger. Det er ved hjælp af havvindmøller, biomasse, varmepumper og elbiler, at Danmark bliver uafhængig af fossile brændsler. Det viser Klimakommissionens rapport, som blev præsenteret i dag. Rapporten indeholder 40 konkrete anbefalinger til, hvordan Danmark kan gøre sig fri af de fossile brændsler.   Ifølge Klimakommissionen vil nøgleelementerne i det grønne energisystem i 2050 være: - Havvindmøller, der skal levere en stor del af den elektricitet, som bliver rygraden i vores fremtidige energisystem. - Biomasse kommer til at spille en vigtig rolle. Både som brændstof i transportsektoren og som ”backup” for vindenergien, når produktionen svinger. - Vi skal varme vores huse op med eldrevne varmepumper, hvor vindmøller leverer energien og med fjernvarme. - Hele transportsektoren skal på sigt omlægges til el og biobrændsler. - Vores forbrug af el i hjemmene, institutioner og i virksomheder skal være ”intelligent”. Det vil sige, at vi skal bruge energien på de tidspunkter, hvor der er meget af den.   De centrale anbefalinger Klimakommissionen anbefaler blandt andet, at der i de kommende årtier sættes op til 10-20 gange så mange havvindmøller op, som der er opstillet i dag. De skal producere en stor andel af den elektricitet, som i fremtiden kommer til at dække op mod 70 procent af vores energiforbrug. De centrale anbefalinger i Klimakommissionens rapport er: - Udbygning med havvindmøller med ca. 200 MW om året i perioden 2015-2025. - En ny afgift på fossile brændsler skal sikre, at markedet bliver driver for udviklingen. Klar udmelding om gradvis indfasning skal skabe sikre rammer for investeringer. - Afgiftsfritagelse for elbiler forlænges efter 2015, indtil der opnås en elbilpark på 100.000 biler. Klimakommissionen påpeger, at det er vigtigt, at der besluttes og fastlægges langsigtede rammer for udbygningen med havmøller, da det fremmer planlægning af investeringer og potentielt reducerer omkostningerne til nye havmølleparker. Samtidig anbefaler Klimakommissionen, at der også fastlægges en langsigtet strategi for energiinfrastrukturen, da det er mest samfundsøkonomisk fornuftigt og nødvendigt for at integrere de store mængder vind på bedste vis. Vindkraft billigste løsning Klimakommissionen lægger i rapporten vægt på, at vindkraft ser ud til at være den billigste form for vedvarende energi til elproduktion, da biomasse er en knap ressource og dermed bliver dyrere, hvis også andre lande efterspørger mere af biomassen. Klimakommissionens beregninger viser, at prisen næsten vil være den samme, hvad enten Danmark laver den store omstilling til et grønt energisystem, eller vi intet foretager os. Det skyldes blandt andet, at investeringerne kommer til at foregå over så lang tid, og at den øgede globale efterspørgsel efter energi vil gøre alternativet til grøn energi dyrere. Forskellen mellem at omstille samfundet til grøn energi eller ikke at gøre noget er på ca. 0,5 pct. af BNP. Læs mere Klimakommissionens rapport Vindmølleindustriens anbefalinger "Vind under energivisionen"

Læs mere: http://www.windpower.org/da/presse/nyheder.html#699