Fjernvarme en ren miljøkatastrofe

 Hvis den offentlige mening bare kunne forstå at man ikke skal bruge enorme penge beløb på at lægge fjernvarmerør og vedligeholde disse og exorbitante pengebeløb på at holde varme inde i vor boliger når denne varme kan produceres ved møllestrøm og varmepumper og være 100 % miljøneutral til et mikroskopisk beløb sammenholdt med det vanvid som nu udrulles.   NU har man igen lavet tiltag i randers for at sløse flere brændsler bort til varme til et fjernvarmenet som afsætter energi til jorden i randers.  20 % tabes i nettet.   Og når man ikke kan producerer den nødvendige varme på kraftværket som skal afsætte strøm sammen med varmeproduktionen. Hvad gør man så?   Så gør man jo noget for at få mere varme og mindre strøm, så man installerer et flistørreri som udtager damp som ikke producerer strøm og genvindes til fjernvarme efter tørreriet.   Varmebalance i Randers efter installation af flistørreri se http://nhsoft.dk/Coppermine1425/displayimage.php?pid=616&fullsize=1   Dvs man har et kraftværk som udnytter 67 % til varme og 18 % til strøm. Eller 550.000 mwh/år fjernvarme I randers og ved et nettab på 20 % modtages 440.000 mwh/år i boligen.   Eller man indfyrer 820.000 mwh brændsler i randers som afgiver 147.000 mwh strøm.   Sådan en dam http://nhsoft.dk/work/Fg21/Jun/dam1.htm i randers på 500.000  m^3  holder energi til 1 uge når dammen opfyldes ved marginalproduktion fra møllerne ved varmepumper som fryser store vandmasser.   Dammen opvarmes til 40 c’ ved eneffektforøgelse  bedre end 12 over året omkring den forbrugte møllestrøm. Afgifter er med andre ord ikke noget problem, systemet kan betale alle afgifter og kan tilmed betale kostprisen for møllestrømmen.   Turbokompressorer Link ved isobutan som varmepumpe yder nogle helt ekstraordinære store effektforøgelser i det lave temperaturområde når vand fryses til is for varmeproduktion.   Hvis de mindre varmepumper som nu virker i boligen som skal opvarme den energi som ikke kan afsættes i boligen ved gulvvarme og radiatorer, altså en mindre del af energien som afsættes i boligmassen i Randers skal over en varmepumpe. Da nu kun en mindre del af varmen skal over varmepumpen fordi meget bruges i gulvvarme og radiatorer ved lave tempraturer antages den samlede effektforøgelse omkring varmepumpe konservativt til 10 eller for at afsætte 420.000 mwh i boligen forbruges nu 42.000 mwh.   Ved et forbrug  på 38.000 mwh fra møllernes produktion ved et mindre tab i fjernvarmenettet ved den lavere temperatur og endelig 42.000 mwh strøm som skal produceres efter forbrug.   Dvs hvis der overføres 100.000 mwh af de kul som omsættes i Randers til Vendsysselværket så yder de 48.000 mwh strøm.   Altså 38.000 mwh møllestrøm og 100.000 mwh fra kul som omsættes i et effektivt kraftværk erstatter et brændselsforbrug i randers på 820.000 mwh som afgiver   147.000 mwh strøm og ellers varme og et ekstrem stort tab.   En 200 mw turbokompressoropstilling med isradiatorer som iser vand i gundeåen og en dam til akkumuelring af energien, det er meget minimale omkostninger sammenholdt med dette projekt hvor fjernvarmen planlægges udbygget omkring byen. Se http://nhsoft.dk/work/Fg21/Jun/EnclosureFile.pdf   Forslag til dampfjernvarme og varmepumper omkring randers syd se http://nhsoft.dk/work/Fg21/Apl/Uggelhuse.pdf

Læs mere: http://www.radikale.net/christian-friis/indlaeg/2010/06/16/fjernvarme-en-ren-miljoekatastrofe