DK: Plan for CO2-fri varmeforsyning

Allerede i 2008 blev det anbefalet i Varmeplan Danmark, at 65 procent af varmemarkedet med fordel kunne dækkes af fjernvarme, hvilket ville kunne gøre opvarmningen CO2 fri i 2030. Nu har Dansk Fjernvarme, Rambøll og Aalborg Universitet skitseret en opdatereret køreplan frem mod dette mål, kaldet Varmeplan Danmark 2010, som også rummer markante besparelser på varmesiden. Ifølge den skal vi stadig have fjernvarme i 65 procent af markedet, mens borgere på landet og i områder langt fra fjernvarmen skal lune sig ved hjælp af varmepumper - eventuelt suppleret med solvarme og træpillefyr som reserve. Oliefyr, ren elvarme, brændeovne og individuelle naturgasfyr forventes dermed helt udfaset frem mod 2020 og 2030. Beregninger på de konkrete tal i køreplanen viser blandt andet, at udvidelsen af fjernvarmen vil kunne reducere presset på de omdiskuterede biomasse- ressourcer markant – frem for individuel opvarmning med biomasse, fordi systemet egner sig til at integrere varmepumper, som effektivt kan producere varme af el. Rapporten identificerer også en række barrierer for at fjernvarmeudvidelsen og overgangen til varmepumper kan komme i gang. Og giver gode råd til vigtige aktører på alle planer til, hvordan de kan støtte en udvikling frem mod mere fjernvarme og dermed en CO2 neutral varmeforsyning i 2030. Blandt de otte barrierer, der nævnes, er blandt andet manglende strategisk energiplanlægning, ringe håndtering af barmarksværkerne, samfundsøkonomiske beregningsforudsætninger samt udfordringerne ved at skulle konvertere olie- og naturgasfyr til fjernvarme og varmepumper. kilde: ingeniøren.dk

Læs mere: http://klima.au.dk/dk/nyheder/single-view/?no_cache=1&tx_ttnews%5Btt_news%5D=652