Halm kan reducere udledning af CO2

Kunne landets 250 decentrale kraftvarmeværker få lov at bruge biomasse til den del af driften, hvor de kun laver varme, så kunne miljøet spares for udledning af mere end 250.000 tons CO2

Læs mere: http://www.licitationen.dk/artikel/VisArtikel.aspx?SiteID=LI&Lopenr=110230076&Ident=rss