Billig el skal varme boliger op

Nu vil skatteminister Troels Lund Poulsen se på, hvordan han kan sætte afgiften på varme fra el ned. Det betyder, at forbrugerne kan få billig el fra vindmøller i elradiatoren. Specielt om vinteren. Vindmølleindustrien er positiv. ”Det er helt rigtigt set af skatteministeren. Afgiften på varme fra el er alt for høj i forhold til afgifterne på varme fra fossile brændsler, f.eks. olie og kul”, siger Jan Hylleberg, adm. direktør i Vindmølleindustrien. Han fortsætter: ”Det giver bedst mening at bruge den billige og rene energi fra vindmøllerne til elvarme i stedet for at anvende fossile brændsler blot fordi, de er mindre beskattet.” Troels Lund Poulsen betoner da også, at de store forskelle i afgifter bremser forbruget af billig el fra vindmøller. Han har netop lagt en ny redegørelse frem. Den belyser, hvordan afgifterne på el er indrettet. Og hvordan han kan justere dem, så de støtter en bedre brug af vedvarende energi. Produktionen af el fra vindmøller er størst om vinteren. Det presser elprisen ned. Om vinteren er behovet for varme også størst. Dermed er der al mulig grund til at bruge vindenergi til at varme boliger op. Det kræver, at skatteministeren lemper de nuværende afgifter og ordninger for varme fra el, så elvarmen bliver billigere. Det vil bl.a. bidrage til at udbrede varmepumper. Redegørelse om dynamiske afgifter

Læs mere: http://www.windpower.org/da/presse/nyheder.html#660