Grøn omstilling skal løftes gennem ligestilling af energiafgifter

Regeringens energiafgiftsanalyse er endelig sat på skinner. Analysen skal gerne munde ud i, at de danske energiafgifter skal give de rigtige incitamenter til at sikre en grøn omstilling af vores energisystem. Et tværministerielt udvalg er nu sat på sagen. Dansk Energi bakker op om, at afgiftssystemet bliver rettet til, så afgiftsstrukturen forholder sig konkret til de enkelte energityper. Eksempelvis er det et problem, at beskatningen af el til effektive varmepumper er langt hårdere beskattet end fyringsolie til gamle oliefyr.

Læs mere: http://www.danskenergi.dk/Aktuelt/Arkiv/2013/September/13_09_04B.aspx