Saglig debat om bæredygtighed

De danske aktører på energimarkedet er enige om, at den faste biomasse, som skal erstatte det CO2-tunge kul i de danske kraftvarmeværker, skal være bæredygtig. Derfor er det centralt med kriterier for bæredygtighed, og et lækket arbejdspapir har skabt debat om EU-Kommissionens syn på sagen. Det er vigtigt, at den centrale diskussion sker på saglige vilkår, siger Dansk Energi.

Læs mere: http://www.danskenergi.dk/Aktuelt/Arkiv/2013/September/13_09_03C.aspx