Talgymnastik og klimaforpligtelser

Anvendelsen af biomasse er bestemt ikke CO2-neutral, som det ofte fejlagtigt hævdes af kraftvarme-værker, forskere og firmaer, der vil tjene penge på biobrændstoffer og brænde Regeringen er for tiden ved at udarbejde en handlingsplan for, hvordan Danmark skal opfylde EUs direktiv for vedvarende energi (VE-direktivet). Handlingsplanen forventes at bygge på Energistyrelsens basisfremskrivning fra april 2010. Set i forhold til klimakrisens omfang og vigtigheden af, at Danmark påtager sig ambitiøse bindende forpligtelser til at nedbringe vores emissioner, er det svært at anerkende basisfremskrivningen som et seriøst grundlag for, hvordan de danske klimaforpligtelser bør opfyldes. læs mere

Læs mere: http://www.information.dk/233803