Mistanke om ulovlig støtte til biogas

I Danmark betaler kraftvarmeværker, som køber biogas, ikke energiafgift. Det strider mod EU's energiafgiftsdirektiv, viser det sig nu. Enhedslisten vil vide, hvor længe skatteministeren har kendt til det.

Læs mere: http://ing.dk/artikel/mistanke-om-ulovlig-stoette-til-biogas-159486