Dong udsætter ombygning

Dong Energy udsætter en tidligere udmeldt ombygning af Studstrupværkets blok 3, der skal gøre kraftvarmeværket i stand til at fyre med træpiller i stedet for kul. Udsættelsen skyldes, at lovgrundlage..

Læs mere: http://www.licitationen.dk/artikel/VisArtikel.aspx?SiteID=LI&Lopenr=103220055&Ident=rss