Henvendelse til Christiansborg ang. barmarksværket i Veddum.

Til energipolitisk udvalg. CC.: Nordjydske Folketingsmedlemmer, Byrådet i Mariagerfjord Kommune v. Borgmester H.C. Maarup.Vi har fra Veddum-Skelund-Visborg Kraftvarmeværk fulgt den seneste tids debat om mindre kraftvarmeværker/barmarksværker. Som det værk, der har den højeste varmepris i landet tillader vi os hermed at henvende os til Det Energipolitisk Udvalg med vores syn på sagen. Værket er et såkaldt barmarksværk, og dermed tvunget til at aftage dyr naturgas, lave el og som en sidegevinst at have en produktion af varme. I aftalen om værkets etablering ligger en forpligtelse til at aftage naturgas. Resultatet er at værket p.t præsterer en pris der er en af landets absolut dyreste. P.t ca. 33.000 kr for 18.1 MW. Man kan sige at energipolitik er blevet negativ landdistriktspolitik ganske utilsigtet. Læs hele brevet her!

Læs mere: http://www.petermuhl.dk/?p=155