Her er Steen Riisgaards virkelige budskab til SFs landsmøde

Helt usædvanligt holdt topchefen fra Novo8zymes, Steen Riisgaard, en tale på SF?s landsmøde forleden. Mens SF?erne jubler over den progressive topchef, så er her et bud på, hvad budskabet fra Steen Riisgaard i virkeligheden handlede om. Det vakte stor opsigt, da topchefen Steen Riisgaard fra Novozymes holdt tale på SF?s landsmøde i søndags. SF?erne klappede hjerteligt af Steen Riisgaards bud på en grøn fremtid, og på partiets hjemmeside ligger dette glade referat: »Vi kan skabe mere end 20.000 job, massiv økonomisk vækst, en mulighed for at sikre eksport arbejdspladser og mindre CO2-udslip«, lød budskabet fra Steen Riisgaard fra Novozymes, da han fortalte landsmødet om sin visionære plan for en grøn vækst baseret på bønder, biler og boliger«. Det lyder dejligt. På SF-hjemmesiden kan man se små tv-klip med SF?ere, der roser den progressive topchef, så lad os se nærmere på Steen Riisgaards tale. En ny udgave af avisens spinguide, hvor vi oversætter erhvervslivets budskaber til mere jordnært sprog. Begivenhed: SF?s landsmøde 2010. Tid og sted: Søndag 24. april i Odense Congress Center. Taler: Steen Riisgaard, koncernchef i Novozymes A/S. I uddrag. Steen Riisgaard: »Tak for invitationen til at tale ved jeres landsmøde«. Spinguidens oversættelse: Tak for denne overraskende mulighed for at lave et pr-fremstød for Novozymes A/S til et politisk landsmøde med masser af journalister og tv-kameraer. . Steen Riisgaard: »Som ungt menneske blev jeg ofte kaldt for en venstreorienteret miljøflipper og stemte altid på SF. Jeg må ærligt indrømme, at jeg siden har rykket mig ? men det har I jo også«. Spinguidens oversættelse: Bare rolig, gamle hippier. Jeg kommer med fred. Jeg er næsten ligesom jer. Næsten. . Steen Riisgaard: »Vi har gennem længere tid oplevet en stærk sammensmeltning af interesser mellem erhvervsliv, politikere og klima- og miljøorganisationer om at sætte kursen mod at blive en grøn vindernation«. Spinguidens oversættelse: Vi har gennem længere tid oplevet, at lobbyismen fra industriens klimavirksomheder er lykkedes. Først købte I vores dagsorden, om at I skal investere jeres skattekroner i klimavenlige virksomheder. I dag vil jeg gå et skridt længere og fortælle jer, hvordan I skal investere jeres penge, så det gavner Novozymes frem for de andre virksomheder. . Steen Riisgaard: »Lad mig komme med et par konkrete eksempler«: Spinguidens oversættelse: Jeg nævner nu nogle konkrete eksempler på, hvad I skal satse på, hvis I vil hjælpe mig med at få aktiekursen hos Novozymes til at stige. . Steen Riisgaard: »Biogas«. Spinguidens oversættelse: De enzymer, som vi laver hos Novozymes, kan øge produktiviteten i samfundets brug af biogas. Derfor bør I vælge at satse på biogas, for så får I brug for mine enzymer. Bare rolig, jeg skal nok finde en god pris til jer. . Steen Riisgaard: »Andengenerations bioethanol«. Spinguidens oversættelse: Novozymes og min økonomiske fremtid afhænger af, at I politikere vælger at satse stort på produktion af andengenerations bioethanol. Når I træffer den beslutning, så scorer vi kassen hos Novozymes. Kassen. . Steen Riisgaard: »Efterisolering af huse«. Spinguidens oversættelse: I skal satse på efterisolering af huse. Det er ikke et produkt, som vi sælger hos Novozymes, så tro ikke, at jeg står her og meler min egen kage. Nå ja, okay, faktisk sidder jeg i bestyrelsen hos Rockwool, som laver stenuld til efterisolering, men det har sådan en flok SF?ere næppe styr på. . Steen Riisgaard: »Vi må klart tilkendegive, hvilke teknologiske spor Danmark skal satse på«. Spinguidens oversættelse: Vi må klart tilkendegive, hvilke teknologiske spor Danmark skal satse på, og I skal vælge på en ganske bestemt måde. Hør efter, den næste pointe er vigtig. . Steen Riisgaard: »Jeg hilser det derfor velkomment, at SF lægger op til, at vi skal satse og prioritere og omlægge erhvervsstøtten«. Spinguidens oversættelse: Når I skal vælge, hvilke erhverv I vil støtte, så glem alt om elbiler, vindmøller og miljøvenlige containerskibe. Hvis I satser på elbiler, så havner jeres skattekroner hos min konkurrent Jens Moberg hos Better Place. Hvis I satser på vindmøller, havner pengene hos Ditlev Engel hos Vestas. Hvis I satser på miljøvenlige containerskibe, havner pengene hos Nils Smedegaard hos Mærsk. . Steen Riisgaard: »Gevinsterne for Danmark ved bæredygtige biobrændstoffer er åbenbare: hurtig og effektiv CO2-reduktion, større forsyningssikkerhed, og tusindvis af nye grønne arbejdspladser i Esbjerg, Hobro og Vordingborg«. Spinguidens oversættelse: Jeg tager lige en æresrunde med mit budskab: Når I skal vælge, hvordan I vil nedbringe CO2, så skal I satse på biobrændstoffer. Hvis I gør det, så får Novozymes? aktionærer en fed profit, og så kan jeg indløse endnu flere af mine aktieoptioner. . Steen Riisgaard: »Tak«. Spinguidens oversættelse: Puha, nu bliver mine venner i regeringens Vækstforum sure på mig. De bryder sig ikke om, at jeg kaster glans over SF?s landsmøde, men se lige alle de tv-kameraer nede i salen. Wow. Her er Steen Riisgaards tale i dens fulde længde: Tak for invitationen til at tale ved jeres landsmøde. “Som ungt menneske blev jeg ofte kaldt for en venstreorientet miljøflipper, og stemte altid på SF. Jeg må ærligt indrømme, at jeg siden har rykket mig - men det har I jo også.” Jeg ved at SF har svært ved at bevare pessimismen. Men Danmark står over for væsentlige udfordringer. Produktiviteten er lav og både det offentlige underskud og konkurrencen udefra vokser hastigt. I den kommende tid skal vi træffe nogle afgørende og upopulære valg for at sikre fortsat vækst og nye arbejdspladser. Vi bliver alle nødt til at tænke nyt og udfordre vanetænkningen. Det gælder for erhvervslivet, for jer i SF og for resten af samfundet. Vi må i arbejdstøjet. Set fra min stol i Novozymes er den økonomiske krise en velkommen lejlighed til at ta’ fat og søsætte nye vækst-initiativer, der peger ind i fremtiden. Heldigvis er der mange kræfter på tværs af det politiske spektrum som har indset, at vi skal fremme de industrier, der på en og samme tid kan skabe bæredygtig vækst og sikre jobs for både den ufaglærte og den universitetsuddannede. Vi har gennem længere tid oplevet en stærk sammensmeltning af interesser mellem erhvervsliv, politikere og klima- og miljøorganisationer om at sætte kursen mod at blive en grøn vindernation. Og årsagen hertil er åbenlys: det er den grønne teknologi Danmark skal leve af i fremtiden. Der er særligt tre områder hvor vi står stærkt i den globale konkurrence: inden for landbrug, transport og individuel opvarmning eller Bønder, Biler og Boliger - de ikke-kvotebelagte sektorer. Hvis vi satser offensivt og investerer i udbygningen af fremtidens grønne infrastruktur, frem for at købe kortsigtede kvoter i udlandet, ligger her et enormt potentiale for Danmark: Mere end 20,000 jobs, vækst og massiv CO2 reduktion Lad mig komme med et par konkrete eksempler: Biogas . 2700 jobs + sikre titusindvis af eksisterende jobs i udkantområder * Muliggør fortsat høj husdyrproduktion i DK * 2,4 Mtons CO2 reduktion/år = 600.000 biler 2.generations bioethanol * 10.000 jobs og vækst i udkantsområder * Erstatning af op til 1/3 af vores benzin * Op til 2,8 Mtons CO2 reduktion/år = 700.000 biler Efterisolering af huse * 10.000 jobs på 5 år * Besparelse på op til 80% af energiforbrug * Omkostningsneutralt i forbindelse med renovering Men hvad skal der til for at realisere gevinsterne - gunstige rammebetingelser: Biogas * Sikre at regionale energiselskaber udvider biogasproduktionen * Lige vilkår for anvendelse af biogas i decentrale kraftvarmeanlæg og naturgasnet * Teknologisk udvikling 2. generations bioethanol * E10 - obligatorisk iblanding af 2.G bioethanol * Opstart af kommercielle anlæg * Gunstige vilkår for anvendelse af halm til produktion af biobrændstoffer Efterisolering af huse * Strengere krav om energieffektivitet for boliger både eksisterende og nye * Stil krav til energieffektivitet ifm. almindelig bygningsrenovering * Inkluder bygningsrenovering i fremtidige stimuluspakker Der skal selvfølgelig også være plads til visionære ideer og store midler til forskning i ny teknologi - det er i både Novozymes og samfundets interesse. Men klimaet og den økonomiske situation kræver, at vi i langt højere grad skærper debatten og skelner mellem, hvad vi kan nu, og hvad vi håber at kunne i fremtiden. Nu og her er der brug for, at vi støtter de virksomheder, der allerede har løsninger på hylderne. Markedskræfterne er ikke altid i stand til at vælge en løsning for os, for så var det sket. Vi må klart tilkendegive, hvilke teknologiske spor, Danmark skal satse på. Det vil sikre det nødvendige tempo i udviklingen af økonomisk sunde og realiserbare klimaløsninger. Jeg hilser det derfor velkomment, at SF lægger op til, at vi skal satse og prioritere og omlægge erhvervsstøtten. Men hvordan kan vi gå fra at være et pilotland til at være modelland inden for bæredygtig teknologi? For det første må vi i sikre, at vi bliver bedre til at udnytte allerede eksisterende teknologi. For det andet må vi kigge på de politiske rammer; kan vi løbe en ny spændende teknologi i gang gennem støtteordninger, lånegarantier eller ved at gøre det attraktivt på anden vis? Lad os derfor komme i gang med en målrettet erhvervs- og klimaindsats. Massive investeringer i forskning og udvikling er centralt. Men ikke mindst skal der afsættes midler til at støtte springet fra udvikling til markedsintroduktion af nye energiløsninger. Her kan der virkelig gøres en forskel. Gevinsterne for Danmark ved bæredygtige biobrændstoffer er åbenbare: hurtig og effektiv CO2-reduktion, større forsyningssikkerhed, og tusindvis af nye grønne arbejdspladser i Esbjerg, Hobro og Vordingborg. Vi må derfor udnytte de allerede eksisterende teknologier og imødegå, at det perfekte bliver det godes værste fjende. Min appel er, at I som politikere sikrer gunstige og lige rammebetingelser for de mest CO2-effektive teknologier, og at I kommer med konkrete planer og mål der baner vejen for et fossilfrit samfund. Her er mit bud på fremtidens vækststrategi: [cid:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.] Tak.

Læs mere: http://blog.politiken.dk/lunde/2010/05/02/her-er-steen-riisgaards-virkelige-budskab-til-sfs-landsm%C3%B8de/