RE: Større fokus på energi [Debat om Klimadebat.dk]

[quote]Desværre har satsningen på udbygning med vindmøller resulteret i, at både centrale og decentrale kraftvarmeværker har reduceret deres el-virkningsgrad, det betyder at de sidste 25 % el, der ikke kan dækkes af vindmøllerne fremover kræver mere brændsel end nødvendigt. [/quote] Det er da rigtigt! Men set fra en anden vinkel:

Læs mere: http://www.klimadebat.dk/forum/stoerre-fokus-paa-energi-d8-e1523.php#post_21022