Film om dansk teknologi og ekspertise inden for fjern- og kraftvarme

Denne film, som er produceret af FIF Marketing og DBDH, illustrerer, hvordan dansk teknologi og ekspertise kan spille en afgørende rolle i at hjælpe andre nationer til at opnå bedre energieffektivitet og reducerede CO2 udledning.

Læs mere: http://www.um.dk/da/servicemenu/nyheder/eksportraadgivning/filmomdanskteknologiogekspertiseindenforfjernogkraftvarme.htm