Biogas skaber strid

Energinet.dk, som staten har sat til at drive el- og gasnettet herhjemme, og Energistyrelsen skændes om, hvad der skal ske med den danske biogas. Det skriver Ingeniøren. Biogasproduktionen står til at blive næsten femdoblet herhjemme, hvis regeringens ambition om at udnytte halvdelen af gyllen fra de 27 millioner svin, danske landmænd hvert år producerer, til energi bliver opfyldt. I dag brænder lokale kraftvarmeværker al biogas af, men Energinet.dk spår en lys fremtid for at handle biogas via naturgasnettet. Infrastrukturchef Søren Juel Hansen, Energinet.dk, angiver mangel på kraftvarmeværker i for eksempel Sønderjylland som en af årsagerne til at sende biogas ud på naturgasnettet. Her er E...

Læs mere: http://www.maskinbladet.dk/article/article_view.php?id=57040