Jyske energiløsninger imponerer kinesiske COP15 topforhandlere

Kinesisk delegation overvejer at sende et teknisk team til Thisted Kommune for at lære mere om snusfornuftige jyske miljø- og klimaløsninger. Både Thisted Kraftvarmeværk og lokale ildsjæle gjorde indtryk.Wang Guangtao, kongresmedlem, formand for Kinas Miljøbeskyttelses- og Ressourceforvaltningskomite og en af nøglefigurerne bag udformningen af Kinas klima- og miljøpolitik var meget imponeret over de klimaløsninger, der har gjort Thisted Kommune til Danmarks førende klimakommune.?Det kan godt være, at såvel Danmark som Thisted Kommune er en lilleput ? både areal og befolkningsmæssigt ? men I har nogle løsninger på miljø- og klimaområdet, som Kina kan lære meget af?, sagde han blandt andet, under det godt fire timer lange besøg i Thisted Kommune. Den kinesiske delegation, der foruden Wang Guangtao bestod af to af hans topembedsmænd og to tolke, fik en rundvisning på Kraftvarmeværk Thisted, besøgte et landbrug med vindmølle og biogasanlæg og kiggede på bølgeenergi i Hanstholm Havn.Kraftvarmeværk Thisteds effektivitet og rene røg gjorde et stort indtryk på den kinesiske delegation. Wang Guangtao ses yderst til højre, mens driftsleder, Jørgen Skaarup peger og fortæller om værket.Specielt Kraftvameværk Thisted blev studeret grundigt. Her fortalte og viste driftsleder Jørgen Skaarup rundt på værket, der producerer næsten al varme og strøm ved at afbrænde affald og halm suppleret med varme fra undergrunden via et geotermisk anlæg. Værket er stort set co2-neutralt og forurener ikke omgivelserne.?Danmark kan lære os, hvordan vi eksempelvis kan blive dygtigere til at sortere, genbruge og skille os af med affald?, sagde Wang Guangtao, der var meget imponeret over værkets tekniske løsninger og effektivitet. Han fremhævede tre unikke fordele ved værket. Det forurener ikke. Befolkningen får billig el og varme. Værket er ejet af forbrugerne og styres i fællesskab af Thisted,- Morsø- og Jammerbugt kommuner.?I Kina er forbrænding af affald kontroversiel. Vores værker er ikke nær så effektive, som det her i Thisted. Kinesiske værker forurener og lugter. Lokalbefolkningen er derfor ikke glade for dem?, siger Wang Guangtao. Han vil derfor kraftigt overveje at sende en delegation af teknikere og ingeniører til Thisted for at lære mere om danske kraftvarmeværker.Jens Kirk fortæller om svinefarmen i Skinnerup. En vindmølle og et biogas anlæg leverer el og varme til hans egen store farm og to nabogårde. Desuden leverer han el svarende til 6-700 husstandes forbrug til elnettet. Wang Guangtao roste Jens Kirk for hans sociale indstilling og store respekt for naturen.?Vi har i over 20 år arbejdet sammen med danske virksomheder, og vi er meget interesserede i at udvide vores samarbejde eller indgå nye projekter med danske virksomheder?, siger han.Torben Juul-Olsen, teknisk direktør i Thisted Kommune ser gerne, at der kommer en delegation kinesiske teknikere og ingeniører til Thisted.?Vi har efterhånden arbejdet med miljø- og klimaløsninger i en del år, og Thisted Kommune vil som udgangspunkt altid gerne hjælpe andre lande med co2 neutrale løsninger. Vi håber selvfølgeligt også , at der ?falder? noget af til det lokale erhvervsliv i form af kontakter og ordrer, siger han.Wang Gungtao er forsigtig optimist i forhold til at lande en aftale på COP15.?Hvis de forskellige regeringschefer tager opgaven alvorlig, så tror jeg, vi finder en eller anden form for aftale i København i slutningen af ugen?, mener han....

Læs mere: http://kina-asiennoeglen.blogspot.com/2009/12/jyske-energilsninger-imponerer.html