Regeringsprogram: Grønne investeringer er jobskabende

Regeringen har netop fremlagt sit arbejdsprogram og visioner frem mod 2020. Grøn vækst er, ifølge regeringen, i høj grad et af redskaberne til at styre Danmark sikkert ud af krisen. Vindmølleindustrien deler regeringens syn på grønne investeringer som jobskabende. ”Regeringen ønsker at gøre Danmark til et grønt vækstlaboratorium ved at skabe de bedste rammer for, at vi kan udnytte vores særlige kompetencer. Jeg kunne næsten ikke være mere enig. Og samtidig ser jeg det som et signal om, at vindmølleindustriens vedvarende fokus på forskning, udvikling og demonstration er det helt rigtige, og at det også er et fokusområde, som vi skal styrke endnu mere i fremtiden,” siger Jan Hylleberg, adm. direktør i Vindmølleindustrien og fortsætter, ”Vi har alle muligheder for at give udviklingen mod et grønt vidensamfund et skub, sådan at vi kan skabe endnu flere grønne arbejdspladser i Danmark, og her er regeringens arbejdsprogram bestemt et godt skridt. Der mangler nogle konkrete initiativer til for alvor at sætte gang i udviklingen, men vindmølleindustrien har med de seneste års kraftige vækst og dermed øgede investeringer i Danmark vist, at grøn vækst og grønne initiativer er jobskabende - og at det er jobskabende for både højt- og lavtuddannede. Vi hjælper derfor gerne med at give regeringens visioner et konkret indhold.” ”Jeg noterer derudover med tilfredshed, at regeringen med planen bekræfter, at der skal gennemføres en fortsat udbygning af den vedvarende energi i Danmark, herunder også mere vind. En plan for dette frem mod 2020 hjælper vi også gerne med og håber, at Regeringen allerede til sommer afleverer en ambitiøs plan til EU, som anviser, hvordan denne udbygning ventes at foregå. Det vil være et meget stærkt signal at sende til de øvrige EU-lande men i særdeleshed til de virksomheder der skal investere i den nye danske kapacitet. En forlængelse af afgiftsfritagelsen for el-biler er et af de fokusområder, som regeringen har beskrevet i det nye arbejdsprogram. ”Der er rigtig og fornuft skridt, og som statsministeren sagde i sin fremlæggelse, vil el-biler netop sikre en effektiv anvendelse af vindmøllestrømmen. En afgiftsfritagelse for el-biler er derfor et rigtigt godt udgangspunkt, hvis vi vil fremskynde danskernes lyst til at køre i eldrevne biler, og hvis vi vil udbygge den grønne vindenergi i Danmark, næste skridt bliver at få sat maksimalt skub i udskiftningen af oliefyret til fordel for eldrevne varmepumper.,” siger Jan Hylleberg. Læs regeringens arbejdsprogram her For yderligere information kontakt: Adm. direktør Jan Serup Hylleberg på tlf.: 3373 0330 eller pressechef Rune Birk Nielsen, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., tlf.:  3373 0339 / 6133 3653

Læs mere: http://www.windpower.org/da/presse/nyheder.html#569