RE: Spildvarme spildes!!!! [ Klimapolitik ]

@Søren Søndergård Ja! Men hvis man sender 8 Mwh gennem et ældre kraftværk omsættes 40 % til el. Når der som her er tale om at erstatte kul med møllestrøm og varmepumper er det nyttevirkningen som omsættes til procesvarme i cementprocessen som er interessant, og ikke det som tabes gennem røg stråling mm! Ved et produktionsanlæg til Cement her optages ...

Læs mere: http://www.klimadebat.dk/forum/spildvarme-spildes--d7-e1123.php#post_15993