Energistyrelsen afholder informationsmøde om små varmepumper

Både fra EU og fra dansk side er der nye regler på vej for varmepumpe-området.

Læs mere: http://di.dk/Virksomhed/Miljoe/Nyheder/Pages/Energistyrelsenafholderinformationsmoedeomvarmepumper.aspx