Politikerne står i vejen for landbrugets klimaløsninger

Der skal økonomiske gulerødder på bordet, hvis landmanden skal udnytte det potentiale, han har i forhold til at løse nogle af landets klimaudfordringer. Det konstaterede Thomas Færgemann fra tænketanken Concito på Jysk Landbrugsrådgivnings klimakonference i Billund mandag den 11. januar. Og landbruget har virkelig et enormt potentiale til at kunne reducere Danmarks samlede udledning af drivhusgasser, mener Thomas Færgemann. 17 procent af den samlede udledning kommer fra landbruget, men erhvervet kan halvere sit CO2-udslip, hvis landmanden tænker klimaet ind i produktionen på en række områder: - Husdyrgødning til biogas - Pileflis til bioenergi - Halm til kraftvarme - Udtagning af vådområder ...

Læs mere: http://www.maskinbladet.dk/article/article_view.php?id=56955