Fredensborg kommune som klimakommune

Socialdemokraterne vil arbejde aktivt for, at Fredensborg kommunes status som klimakommune munder ud i, at kommunen bliver CO2 neutral. Vi foreslår, at kommunen etablerer et samarbejde om opgaven med boligforeninger, grundejerforeninger og erhvervsvirksomheder. Hjemmeplejens biler skal udskiftes med el-biler Overalt hvor det er muligt, skal kommunen anvende nye miljøvenlige teknologier, som sparer miljøet for udledning af skadelig CO2. Solopvarmning er sådan en miljøvenlig teknologi, vi bør anvende. Kommunens bygninger skal udstyres med solfangere, som kan levere bidrag til bygningernes opvarmning og reducere CO2 udledningen. Hvor der kun findes EL som opvamningskilde, skal der, ud over solfangere, anvendes varmepumper, som udnytter energien meget bedre end EL-radiatorer. Kommunens biler er også et godt eksempel på, at der er mere miljøvenlige teknologier til rådighed. Vi ønsker f.eks. at hjemmeplejens benzinbiler udskiftes med EL-biler hurtigst muligt. Desværre ligger Fredensborg kommune, vindmæssigt set, ikke optimalt for store vindmøller, men husstandsvindmøller på fritliggende ejendomme er et godt alternativ, som vi gerne ser anvendt. Udover CO2, vil vi også reducere trafikstøjen i byområderne. Derfor foreslår Socialdemokraterne, at enhver ny vejbelægning i kommune udføres med støjdæmpende materialer, for at begrænse vejstøjen fra biltrafikken, der fortsat i mange år frem vil belaste vores byområder. Hans Nissen, Formand for Social- og sundhedsudvalget

Læs mere: http://www.hans-nissen.dk/blog/?p=357#utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=fredensborg-kommune-som-klimakommune