Biogas i Danmark - en potentiel miljøvenlig energiressource til kraftvarme og transport

Politikerne har vedtaget at ti-doble den danske biogasproduktion. Den nye energikilde bliver hovedsagligt gødning, men det kræver øgede mængder af fast organisk affald for at øge mændgen af nødvendige tørstoffer i gødningen.

Læs mere: http://www.ecocouncil.dk/udgivelser/artikler/energi-og-klima/1968-biogas-i-danmark-en-potentiel-miljovenlig-energiressource