Solcelle anlæg med nettomålerordning

Det er mig totat uforstående hvorfor vores politikkere ikke villige til at se på de love de tidligere har fastsat i forbindelse med installation af solcelleanlæg i Danmark, når man benytter sig af nettomålerordningen. Reglerne er i dag sådan, at en privat hustand ikke må dimensionere sit anlæg større end 6Kw da man mente dette skulle være tilstrækkeligt strøm for en alm. familie. Denne lov blev vedtaget for ca 5-6 år siden hvor varmepumper ikke havde gjort sit indgreb i danskernes opmærksomhed. Hvis man i dag som alm. familie ønsker at følge klimaministerets anvisninger om at konvertere til en varmepumpe som kunne være jordvarme eller en luft/vand varmepumpe, har man ikke mulighed for være selvforsynende på strøm længere. Det er som om, at vores politikkere bare har set sig blind på vores vindmølle eventyr og overhovet ikke se alle de andre mulighder. energitjensten har for 1.1/2 år siden opfordret skatteminister til at kigge på denne lovgivning da det er dem der adminstre denne. man har stadig ikke fået svar på en ændring men man oplyses bare at den er sendt videre til de respektive i EU, hvorfor man er velkommen til at spørge her? Denne forsørgsel har har tillige været forelagt vores politikkere flere gange og bliver bare afvist uden nogen akumentering. Er der nogle der ligge inde med evt viden om disse love som kunne være med til at rykke på deres holdninger eller evt. give mig en bedre forståelse for hvorfor man på den ene side gerne vil gøre Danmark grønnere og afligevel begrænser os på en sådan måde? Det mest nærliggende er selvfølgelig at staten har den økonomiske interesse i form af afgifter på strømmen, men den vil de nok få ind i form af vækst, nye arbejdspladser og salg af ikke brugte Co2 kvoter

Læs mere: http://www.boligdebatten.dk/generelt/8232-solcelle-anlaeg-med-nettomalerordning.html