Brand raserede filtrene på spritnyt halmkraftværk på Fyn

Vattenfalls 700 millioner kroner dyre kraftvarmeværksblok har været ramt af en alvorlig brand, som ødelagde flyveaske-filtrene. Værket har erklæret force majeure, og landmændene var i forvejen godt trætte af adskillige indkøringsproblemer.

Læs mere: http://ing.dk/artikel/102553-brand-raserede-filtrene-paa-spritnyt-halmkraftvaerk-paa-fyn?utm_medium=rss&utm_campaign=nyheder