Ekstraordinær generalforsamling hos V.S.V. Kraftvarmeværk

Visborg Forsamlingshus, tirsdag den 7. august 2012 kl. 19.00 Som det nok er de fleste bekendt, så har regeringen efter vort solvarmemøde i februar måned i Veddum sal, gjort det muligt for bl.a. VSV KVV at supplere naturgassen med 1 MW biomasse-brændsel. I det projekt bestyrelsen anbefaler, er der en varmeprisbesparelse på ca. 25% for en gennemsnitsforbruger [...]

Læs mere: http://www.skelund.dk/2012/08/02/ekstraordinaer-generalforsamling-hos-v-s-v-kraftvarmevaerk/