Fjernvarme direkte fra jorden - hot or not?

Fjernvarme direkte fra jorden - hot or not?19-08-12: Artiklen omhandler vedvarende energi, og har fokus på geotermi, eller jordvarme, som det også kaldes. I artiklen nævnes det, at en rapport, hvori bl.a. forskere fra Aalborg Universitet har deltaget... (Nordjyske Stiftstidende Indsigt) (Nordjyske Stiftstidende Indsigt)Presseklip19-08-12InfopaqArtiklen omhandler vedvarende energi, og har fokus på geotermi, eller jordvarme, som det også kaldes. I artiklen nævnes det, at en rapport, hvori bl.a. forskere fra Aalborg Universitet har deltaget, afslører, at en fjerdedel af Europas befolkning bor på steder, hvor man kan benytte sig af geotermi.ReferencerFj ernvarme direkte fra jorden - hot or not? (Helside)Anders Abildgaard, 4,5Nordjyske Stiftstidende Indsigthttp://images.infopaq.dk/pdf/page.aspx?art=p0%2fpqOscZEDJ9q3tuXvQGw%3d%3dFj ernvarme direkte fra jorden - hot or not? (Udklip)Anders Abildgaard, 4,5Nordjyske Stiftstidende Indsigthttp://images.infopaq.dk/pdf/eclip.aspx?art=p0%2fpqOscZEDJ9q3tuXvQGw%3d%3d

Læs mere: http://vbn.aau.dk/da/clippings/fjernvarme-direkte-fra-jorden--hot-or-not(e32881ca-00ff-4921-9659-038e703e1260).html