Ikke sikkert at Kvols-boring kan lukkes

I yderste konsekvens kan Energi Viborg Kraftvarme blive tvunget til at fortsætte boringerne.

Læs mere: http://www.dr.dk/P4/Vest/Nyheder/Viborg/2012/07/08/084347.htm?rss=true