Solfangeranlæg ved Jægerspris Kraftvarmeværk

Byrådet i Frederikssund Kommune vedtog den 28. oktober at fremlægge forslag til lokalplan nr. 32 for Jægerspris Kraftvarme i offentlig høring. Lokalplanen skal muliggøre etablering af et solfangeranlæg med et samlet grundareal på 13.000 kvadratmeter placeret øst for Hasselhøjvej, på en måde der er hensigtsmæssigt for driften og uden miljømæssige og æstetiske problemer. Området er ikke omfattet af fredningbestemmelser, beskyttelseslinjer eller lignende, men digerne langs områdets nord- og vestsider kan være mulige levesteder for markfirben. Derfor bestemmes det i lokalplansforslaget, at der skal holdes en afstand på seks meter til digerne, således at solfangerne ikke skygger på digerne. Desuden er det bestemt at der skal etableres et fire meter bredt beplantningsbælte mod Hasselhøjvej. Solvarmeanlægget skal især supplere produktionen af varmt brugsvand i sommerhalvåret. Lokalplanforslaget er offentligt fremlagt i otte uger frem til den 5. januar 2010.

Læs mere: http://hornsherredavis.dk/2009/11/10/solfangeranl%C3%A6g-ved-j%C3%A6gerspris-kraftvarmev%C3%A6rk/