Stridshaner konkurrerer om at levere varme til Hobro

Ifølge et dansk initiativ under den daværende SR-regering fik Svend Auken gennemført i hele EU det såkaldte samproduktionsdirektiv, som betyder at varme til et kollektivt varmeforsyningssystem (fjernvarme) skal komme fra samproduktion varme/strøm (ved ny-udbygning) som i praksis gør at løsningen med fællesforbrændingen kun er mulig hvis der laves et anlæg på forbrændingen som opnår den maksimale el af de omsatte brændsler (som koster endog mange millioner)... Kedelproduktion er tilladt i spids og reservesituationer eller for omkring 10 % af den årlige produktion resten skal ske som spildvarme fra el-produktion.. Hobro Fjernvarmes projektforslag som ligger til grund for udbygning med fjernvarme i syd omkring en flis-kedel overholder heller ikke samproduktionsdirektivet... Herunder vil Naturgasselskaber HMN som leverer i syd i dag til individuelle fyr i boliger selvsagt med varmeforsyningsloven og projektbekendtgørelsen i hånden få medhold i energikalgenævnet når det kommer dertil at der skal ske samproduktion el-varme, til et kollektiv varmesystem.. Niels Hansen, medlem af betydelsen for de Konservative i Mariager Fjord...

Læs mere: http://ditcentrum.nordjyske.dk/forums/thread/262209.aspx