Vestjysk bioraffinaderi nærmere realisering

Dansk konsortium går videre med ambitiøse planer om 2. generations bioethanol, biogas, fossilfri el og fjernvarme

Læs mere: http://www.holstebro.dk/Default.aspx?ID=91&PID=50&M=NewsV2&Action=1&NewsId=2522