Forbrugerne overtog fjervarmen i Gråsten med en for høj værdi.

GRÅSTEN: Generalforsamlingen i Gråsten Fjernvarme, som afholdtes  på den gamle kro, var denne gang ikke noget tilløbsstykke, hvilket godt  kunne undre, da værket er i gang med sin største satsning i værkets historie. Alene i  2012, budgetteres der med en investering på  godt 69 millioner.  I 2013 regnes med en lavere investerings takt  med 16,3 millioner ifølge budgettet.  De mange penge går til et nyt halmfyrings værk og til solceller på  grunden på Sønderborg Landevej samt udbygning og udskiftning  af ledningsnettet.Direktør Peter Mikael Kjer Stærdahl     Værket var i 2011, blevet udtrukket til kontrolgennemgang af Energistyrelsen, og det har resulteret i en kritik af den pris det  i sin tid blev afleveret til forbrugerne til. Energistyrelsen forlanger, at værkets værdi bliver nedskrevet. Hvor meget er ikke afgjort endnu. Nedskrivningen får betydning for den pris forbrugerne i sidste ende skal betale for varmen fra værket. Da nedskrivningen indgår i prisberegningen og nedskrivningen bliver væsentlig lavere, når hovedstolen   reduceres.  Energistyrelsen, har legeledes godkendt den prisstrukturændring, der blev gennemført da værket i 2008 have oparbejdet  et 8 millioner stort  underskud. Og afgifterne på måler og kubikmeter var blevet væsentlig forøget for at få underskuddet  dækket ind over en årrække. Formanden kom i sin beretning, ind på de mange udbygningsplaner man har i bestyelsen, og nævnte blandt andet, at der allerede nu var 55 procent af  parcelhusene  på Mågevej, Vibevej  kvarteret, som havde tilkendegivet, at de var interesseret i at gå over til fjernvarme. Og udbygningen bliver derfor sat i værk. Der mangler endnu en endelig aftale  med Danfoss på Ulsnæs, som er en vigtig brik i udbygningen, og forsyningen af Alnor området. Man arbejder videre med planer med at forsyne Adsbøl.Den samlede bestyrelse minus Finn Christensen fra venstre Kristian Siersbæk Gyldenlev, Bent Hylsebeck, Flemming Vestergård, Gunnar Nielsen,  Bendt Thomas Olesen, Mette Jensen,Finn ChristensenFire medlemmer af bestyrelsen, var på valg,  det var den tidligere borgmester Bendt Olesen som   blev genvalgt  med  38 stemmer af 45 mulige, det var Finn Christensen, som også blev genvalgt med 34 stemmer, ligeledes  blev Kristian Siersbæk Gyldenlev genvalgt med  fik 33 stemmer samt Flemming Vestergård der blev genvalgt med  28 stemmer. Udfordreren  til bestyrelsen Morten Sommer bvar kun to stemmer (26) fra  at komme i bestyrelsen.  Til suppleanter genvalgtes efterfølgende Morten Sommer og Søren Gülck.Generalforsamlingen blev ledet af ADVOKAT  Poul Erik Hansen fra Advokatfirma Kjems i Gråsten.

Læs mere: http://graasten-nyt.blogspot.com/2012/04/forbrugerne-overtog-fjervarmen-i.html