Solfangeanlæg

Solfangeanlæg Sandved-Tornemark Kraftvarmeværk AMBA har ansøgt om §19 tilladelse til etablering af et 3750 m2 solfangeranlæg. Anlægget ønskes etableret med nedgravede fjernvarmerør til varmetransmission på en længde af cirka 500 m. Varmetransmissionsvæsken vil indeholde cirka 30% monopropylenglycol. Læs mere på: http://www.naestved.dk/Service/NytOgPresse/April2012/15_Solfangeanlaeg.aspx

Læs mere: http://www.lokalraad4262.dk/2012/04/solfangeanlaeg/