Region Midtjylland vil booste vind og biogas

Læs mere om Region Midtjyllands store energikonference her 250 jyske energifolk og lokalpolitikere vil sammen lægge hovederne i blød for finde ud af, hvordan 50 pct. af energiforbruget i Region Midtjylland kan blive vedvarende i løbet af 14 år. Torsdag den 2. februar 2012 mødes de i Skanderborg inviteret af Region Midtjylland. Regionen har en ambitiøse vision om at nå 50 procents dækning med vedvarende enegi allerede i 2025, men det kan kun ske, hvis erhvervsliv og forsyningsselskaber sætter skub i udviklingen. - Hvis vi skal nå regeringens mål om 100 pct. vedvarende energi i 2050, kan det ikke nytte, at vi først går i gange et par år før. Vi er nødt til at starte nu, hvis vi skal nå det. Derfor forsøger vi at få have alle aktører på området til at engagere sig og melde ud, hvad de kan bidrage med, siger chefkonsulent Jørgen Krarup, der koordinerer konferencen. - Forsyningsselskaberne skal på banen. De sidder på rigtig mange penge, og det er vigtigt at de engagerer sig og melder ud, hvad de vil, siger han. Regionen har i ikke selv økonomisk eller politisk magt til at virkeliggøre sin vision, kun til at inspirere andre til det. Til det formål har regionen regnet på fire fremtidsscenarier. De indebærer alle en massiv satsning på vind, biogas og energiafgrøder. De centrale kraftværker helt skal gå over til biomasse, og varmepumper skal spille en vigtig rolle i boligopvarmningen. Afhængigt af, hvilket af de fire scenarie, man vælger, skal vindmøllerne dække mellem 65 og 100 pct. af elforbruget i 2025, og mellem 50 og 75 af al husdyrgødning skal igennem et biogasanlæg. Det kræver store investeringer, men teknologien er klar. - Hvis vi skal nå målet, er vi nødt til at satse på de lokale ressourcer og de markedsmodne teknologier. Vores pointer er, at hvis vi vil noget og det skal ske inden for en kort årrække, så er vi nødt til at fokusere på det, vi har allerede, siger Jørgen Krarup. Region Midtjylland har ikke regnet på, hvad omstillingen vil koste. Det afhænger i højt grad af, hvilke rammebetingelser det nye energiforlig udstikker. Men ifølge forskere fra Ålborg Universitet, som har regnet på scenarierne, vil der være mange arbejdspladser i en massiv satsning på lokale energiressourcer.

Læs mere: http://www.skovsbol.dk/?p=2256