Hornbæk sikres lavere priser

Parterne bag Hornbæk Fjernvarme og Helsingør Kraftvarmeværk nderskrevet en ny aftale om samarbejde om levering af varme. Det betyder, at Hornbæk Fjernvarmes kunder også i fremtiden vil få leveret deres varme via ledningsnettet i Helsingør. Hornbæk Fjernvarmes eget anlæg vil i fremtiden virke som supplement i spidsbelastningsperioder, ved driftsforstyrrelser samt til optimering af forsyning i kommunen.

Læs mere: http://www.nordkysten.nu/?Id=23244