Behov for opbremsning vedrørende anvendelse af biomasse i kraftvarmesektoren

Det er nødvendigt at begrænse benyttelsen af biomasse som primær energikilde i kraftvarmesektoren i forhold til det, der foreslås i Regeringens energihandlingsplan "Vores Energi".

Læs mere: http://noah.dk/energi/behov-for-opbremsning-vedroerende-anvendelse-af-biomasse-i-kraftvarmesektoren/