Tange Sø skal indlemmes i kraftvarmeværk

Vandet fra den opdæmmede sø ved Ans i Midtjylland skal sendes igennem en varmepumpe på byens kraftvarmeværk. Projektet er det første af sin art herhjemme.

Læs mere: http://vedvarende-energi.dk/tange-so-skal-indlemmes-i-kraftvarmevaerk.php