Cowi følger i Rambølls fodspor og satser på energirådgivning i USA.

Ekspertisen inden for danske kerneområder som fjernvarme, fjernkøling, energibesparelser og vindkraft skal være grundlaget for Cowis nye afdeling i USA.

Læs mere: http://ing.dk/artikel/122870-cowi-foelger-i-ramboells-fodspor-og-satser-paa-energiraadgivning-i-usa?utm_source=feed&utm_medium=rss&utm_campaign=byggeri