Møller og biomasse stormer frem

Danmarks forbrug af grøn energi fra vedvarende energikilder steg sidste år med 17,4 procent og dækkede hermed over en femtedel af det samlede energiforbrug. Det fremgår af Energistyrelsens Energistatistik 2010. Hermed kom Danmark på forkant med Folketingets målsætning fra energiaftalen i 2008 om, at 20 procent af energiforbruget i 2011 skal være dækket af vedvarende energi. Andelen blev sidste år på 20,3 procent. Det var især øget brug af vindkraft og biomasse, som stormede frem. Og den vedvarende energi blev især brugt mere i produktionen af el og fjernvarme. Tallene er korrigeret for udenrigshandel med el og for unormale klimaudsving. Men uden den korrektion steg Danmarks udledning af CO2 fra energiproduktionen med 0,8 procent. Danmark producerede i 2010 21 procent mere energi, end der blev brugt herhjemme. I 2009 var overproduktionen lidt større, nemlig på 24 procent. Alligevel tjente Danmark en milliard kroner mere på energisalg til udlandet end i 2009. Det skyldtes højere priser. Imens tjente Danmark sidste år færre penge end i 2009 på eksport af energiudstyr såsom vindmøller, fjernvarmerør, termostatventiler og varmepumper med mere. Eksporten faldt med 6,3 milliarder kroner til 52,2 milliarder kroner. Der var i 2010 også tale om et øget, samlet energiforbrug, nemlig en stigning på 4,5 procent. Det skete ifølge Energistyrelsen på grund af et koldere vejr end i 2009. Danmark har forpligtet sig i EU til at nå op på en andel på 30 procent vedvarende energi i 2020.

Læs mere: http://www.nordvestnyt.dk/artikel/130285:Indland--Moeller-og-biomasse-stormer-frem?rss