Vedvarende energi redder skandaleprojekt

Vejen ud af mange års ond spiral med dyre varmepriser, sure forbrugere og massiv negativ omtale for landets ca. 25 dyreste, naturgasfyrede barmarksværker er solvarme og biomasse. Det er konklusionerne i en ny Rambøll-rapport, som Dansk Fjernvarme og Foreningen af Danske Kraftvarmeværker netop har offentliggjort. De dyre barmarksværker blev bygget i 1990'erne for at skabe afsætning for det store danske naturgasprojekt. Men stigende naturgaspriser gav imidlertid værkerne en meget anstrengt økonomi og blev et mareridt for mange af varmeforbrugerne. Projektet endte nærmest i en skandale, der har været kulegravet af Rigsrevisionen, og som har kostet staten og varmeforbrugerne et milliardbeløb. Barmarksværkerne har typisk få forbrugere fordelt langs et langt ledningsnet med stort varmetab. Flere hjælpepakker har gennem årene forsøgt at hjælpe de økonomisk stavnsbundne varmeforbrugere af krogen, men uden stor succes. Ifølge den nye rapport fra Dansk Fjernvarme kræver det en regelændring, hvis de ramte fjernvarmeværker skal kunne investere i biomasse-kedler til erstatning for det hidtidige høje naturgasforbrug. Konkret anbefaler rapporten, at værkerne får mulighed for at investere i biomassekedler og solvarmeanlæg. Typisk vil et solvarmeanlæg på 3200 kvadratmeter medvirke til, at et klassisk barmarksværk med cirka 320 husstande kan se frem til langt lavere varmeregninger. I dag betaler nogle barmarkskunder tre gange så meget som en standard fjernvarmekunde. Desuden skal der ses på afskrivningsreglerne for de berørte fjernvarmekunder. Kombinationen af solvarme og biomasse er ifølge rapporten det nærmeste på en mirakelkur, man kommer, for de omstridte værker. Både store solvarmeanlæg og biomasse-fyr er velkendt teknologi, som i dag kører uden problemer hos mange fjernvarmeværker.

Læs mere: http://www.nordvestnyt.dk/artikel/127401:Indland--Vedvarende-energi-redder-skandaleprojekt?rss